מספר טלפון


5444650 - 03 טוביה ודליה פרל
5444653 - 03 נאון זהבית
5444654 - 03 ברית יוצאי מרוקו בישראל
5444655 - 03 ירקוני שלומית
5444657 - 03 גרוס נרדה