מספר טלפון


5444691 - 03 רוזנטל אסטל
5444692 - 03 גבאי משה ונעמי
5444694 - 03 נוף גינוסר מלון
5444695 - 03 עולם הויטמינים בע"מ
5444696 - 03 הרקולס בע"מ פרקטים
5444698 - 03 גלייזר ליליאנה
5444699 - 03 נחמני מיכל