מספר טלפון


5444820 - 03 למור ז'ק מעונו
5444821 - 03 אליעזר ציפורה
5444822 - 03 פלי תמר
5444823 - 03 פרקש נצחיה
5444824 - 03 איוב אבטליון ואסתר