מספר טלפון


5444891 - 03 גינזבורג רחל
5444892 - 03 קורציק רינה
5444893 - 03 מעונות עובדים ח' אגודה שיתופית בע"מ
5444895 - 03 שמעוני שמואל
5444897 - 03 גולדברג שלומית
5444898 - 03 חנוני דוד