מספר טלפון


5444970 - 03 פרידריך סיגל
5444971 - 03 זילברמן רן
5444972 - 03 מרש נתן
5444973 - 03 אבטחה ושמירה תשמ"ו בע"מ ש מ ש שרותי
5444977 - 03 גיא כספי
5444978 - 03 ויזן צבי ורבקה
5444979 - 03 פינקלמן מרים