מספר טלפון


5445140 - 03 הנדלר ברוך
5445141 - 03 'פקס'
5445142 - 03 גנאל אוריה ואברהם
5445143 - 03 שושני בריגיטה ואברהם
5445144 - 03 כהן דור פזית
5445147 - 03 01 בע"מ תוו'
5445148 - 03 רבי חייא דלית