מספר טלפון


5445160 - 03 רון יצחק
5445161 - 03 למען יהודי ברית המועצות המועצה הציבורית
5445162 - 03 'פקס'
5445163 - 03 בן דוד שילה שמחה
5445164 - 03 רומן אלי
5445168 - 03 נילי סוחמי
5445169 - 03 נעמי ומירון ריצרד הרץ