מספר טלפון


5445620 - 03 לאימוץ בן ארצי הילד הצוחק עמותת רופאים
5445622 - 03 גולדשטיין שמעון ויהודית
5445624 - 03 כהן יחזקאל ודורית