מספר טלפון


5445731 - 03 שירותרום 0002 האגודה למען החייל
5445732 - 03 מדאקטיב בע"מ
5445737 - 03 גובר מנחם
5445739 - 03 ד"ר אהוד קליניקה אביצור