מספר טלפון


5445781 - 03 העמותה לקידום הספורט הפועל תא
5445782 - 03 לוין פלה ואבירן
5445784 - 03 (פקס) קופרמן דר אהרון פסיכולוג ודר דוריס עוס
5445785 - 03 גור נתן) שרה)
5445787 - 03 דנציגר שלמה ואוגניה
5445788 - 03 הלפרן עינה
5445789 - 03 ויצמן מני