מספר טלפון


5460020 - 03 לובל רבקה והרברט
5460021 - 03 יערי צפורה
5460022 - 03 לוי נסים
5460023 - 03 מאיר טובה ועודד
5460024 - 03 אלשייך יצחק
5460025 - 03 נירה חזק
5460026 - 03 בוימוביץ ישראל מהנדס בנין וד"ר בלה רופאה
5460027 - 03 הארכיון הארצי הורקנוס שמעון
5460028 - 03 פסטרנק שמואל ויוכבד