מספר טלפון


5460260 - 03 לביא מרדכי ושושנה
5460261 - 03 כץ מרים
5460263 - 03 עזריה רון
5460264 - 03 שמיר איריס
5460265 - 03 איכות חב' קבלנית לבנין בע"מ
5460266 - 03 שפר אליעזר
5460267 - 03 דננברג צפורה
5460268 - 03 שקד יצחק
5460269 - 03 אפשטיין יהודית