מספר טלפון


5460370 - 03 בר קימה אבי ואורלי
5460373 - 03 אידלשטיין נחמה
5460374 - 03 כהן משה וצדוק
5460375 - 03 אפטר ענת
5460376 - 03 גורדון טורס בע"מ נסיעות ותיירות
5460377 - 03 לוי אילן
5460378 - 03 גלידה מונטנה