מספר טלפון


5460480 - 03 פלח אליהו
5460481 - 03 שחורי שלמה
5460482 - 03 וסרשטיין צבי יוסף
5460483 - 03 מהדי אברנו
5460484 - 03 קדם להמן יונה
5460485 - 03 טיראן אסף
5460486 - 03 שני נפתלי
5460487 - 03 רוסק לאורה
5460488 - 03 גורדון טורס 87 חברה להסעת תיירים בע"מ