מספר טלפון


5460620 - 03 קונפורטי יזהר
5460621 - 03 דבילנסקי ליאונרדו
5460622 - 03 הלפרין נחמה ויצחק
5460623 - 03 גבאי מיכל ומאיר
5460624 - 03 מנצור משה
5460625 - 03 סיגל ושלומי קדים
5460626 - 03 טיקוצקי גדעון