מספר טלפון


5461020 - 03 מיקי ומשה בן אפרים
5461021 - 03 ברין דוד
5461022 - 03 תורגמן אשר
5461023 - 03 זינגר יהודית
5461024 - 03 גרין רות ומשה
5461025 - 03 סנדרוביץ חנוך וויקי
5461026 - 03 שבן שמואל
5461028 - 03 טורס משה