מספר טלפון


5461280 - 03 קרמברג יעקב וסלי
5461281 - 03 יחימוביץ בלה
5461282 - 03 וירצברגר שמואל ומרים
5461283 - 03 מני צדוק
5461284 - 03 פוגל נורית
5461285 - 03 ריבה טאובה וחיים
5461286 - 03 ברוך שמעיה
5461287 - 03 מלאמנט ד"ר דן
5461288 - 03 פסח שמואל
5461289 - 03 יעקבי תמר