מספר טלפון


5461550 - 03 נוימן ישראל וחנה
5461551 - 03 אמירחקי דייזי
5461552 - 03 הנדלסמן איטה
5461553 - 03 זילברמן לידיה
5461554 - 03 גיל יחיאל
5461555 - 03 רווח אהרן
5461556 - 03 קלפהולץ ורדה
5461557 - 03 יחיא אמיר
5461558 - 03 גן בתיה
5461559 - 03 פפרוניס פיצה