מספר טלפון


5461970 - 03 שפירא נתן
5461971 - 03 קרן דוד וצפורה
5461972 - 03 לוי יצחק עבודות אינסטלציה ושירותים
5461973 - 03 לוי יצחק עבודות אינסטלציה ושירותים
5461974 - 03 וסרמן יצחק
5461975 - 03 נדיב אבידן
5461977 - 03 אופטיקה גור דוד טלפקס
5461978 - 03 לוי יעקב
5461979 - 03 'פראג שלומי