מספר טלפון


5462280 - 03 הלפרן שיר
5462281 - 03 שמוקלר ישעיהו
5462282 - 03 פליסקוב אברהם
5462283 - 03 פסח רפאל
5462284 - 03 (פקס) בורשטיין יוסף וחדוה
5462285 - 03 דינר לאה
5462286 - 03 שרון יהושוע
5462287 - 03 גבאי אריאלה
5462288 - 03 כוריאלי טלי אדריכל גנים
5462289 - 03 ויקטוריה מיאה