מספר טלפון


5462360 - 03 שטרוויס בדנר לימור
5462361 - 03 אנגל סימה ויצחק
5462362 - 03 אהרוני מאיר ומזל
5462363 - 03 כהן מנחם ומרגרטה
5462364 - 03 הראתי אנה מרי ואברהם
5462365 - 03 אונגר שרה
5462367 - 03 בהט מרים
5462368 - 03 אופטובסקה לילינה
5462368 - 03 סדן אלישבע
5462369 - 03 נדל גיזה ויוסף