מספר טלפון


5462811 - 03 חורגן ג'אן
5462812 - 03 זינגר ד"ר פייאר
5462813 - 03 פיזנטי שחר
5462815 - 03 חנה פליישפרב
5462816 - 03 חלב יוסף
5462817 - 03 שחם תמר
5462818 - 03 בכר יהושע
5462819 - 03 שמאי טליה