מספר טלפון


5462910 - 03 אברהם קבלן לחפירות אורבס
5462911 - 03 סוכובולסקי אברהם
5462912 - 03 אובל עינת
5462913 - 03 שורמן דבורה
5462914 - 03 ספיר (תמר (טושקה
5462915 - 03 גדעון הירש הדרכה וייעוץ
5462916 - 03 שלייפר אליעזר ומלכה
5462917 - 03 וידמן תמר
5462918 - 03 אייגר יצחק וחנה
5462919 - 03 מאין ד"ר יהודית