מספר טלפון


5462960 - 03 הכרם פוקס) יוכבד)
5462961 - 03 גרין שרה
5462962 - 03 יחזקאל חנניה וחיים
5462963 - 03 טויג דאוד
5462964 - 03 יונה שלום
5462965 - 03 לחמן ד"ר אילון
5462966 - 03 (פקס) לחמן ד"ר אילון
5462967 - 03 (פקס) קינן חנוך עו"ד
5462968 - 03 רובינשטיין אורה ודוד
5462969 - 03 צלניק רונית וצבי