מספר טלפון


5462990 - 03 "איה דורמבוס י מחוכים וחזיות
5462991 - 03 רוזנברג רות
5462992 - 03 רובין ז'ק
5462995 - 03 אלכס שוורצמן ושלום אדר "שלאגר"
5462996 - 03 ד"ר אלמה רוזנשטין
5462998 - 03 פבלוביץ ללה
5462999 - 03 קורנהויזר ד"ר סטפן רופא נשים