מספר טלפון


5463020 - 03 שטיין אירבינג סילביו
5463021 - 03 משק סבה
5463022 - 03 מנדלסון ברוך ורחל
5463023 - 03 אגיון לוסי
5463024 - 03 שניאור (אסתר (טיקה
5463025 - 03 כהן יורם
5463026 - 03 רוזנבלום עירית עיתונאית ויצחק
5463027 - 03 גרוס יהושע וחנה
5463028 - 03 פרל זאב וגילה
5463029 - 03 ב ר שרותי רפואה פרטית בע"מ