מספר טלפון


5463101 - 03 קוטס יוסף
5463102 - 03 סמוך הרצל
5463103 - 03 אורנשטיין אידה ופיטלוק יצחק
5463104 - 03 אהבת ציון 72 בע"מ
5463105 - 03 אהרונוביץ פרנץ
5463106 - 03 גרשוני מירה ויוסף
5463108 - 03 פרלברג רימה