מספר טלפון


5463120 - 03 נקר משה
5463121 - 03 וינברג אנה
5463122 - 03 בהט יפית
5463123 - 03 שרייבמן יגאל
5463124 - 03 מגדל אילן
5463127 - 03 שטלז ראובן
5463128 - 03 סונקין נתן
5463129 - 03 זלברשטיין ברוריה