מספר טלפון


5463170 - 03 ברנשטיין צבי
5463171 - 03 מינקוב שחר
5463173 - 03 ארבל אסתר
5463174 - 03 בית החייל ודקל
5463175 - 03 רוטברג יהודית
5463176 - 03 מצדה יסודי
5463176 - 03 "מצדה בי"ס יסודי
5463177 - 03 מוטי רגב
5463179 - 03 אגם עודד