מספר טלפון


5463231 - 03 ששון גילה
5463234 - 03 שקלאר רמי
5463235 - 03 קסירר משה ורחל
5463236 - 03 סנדרוביץ רבקה
5463237 - 03 אפרתי תמימה ורחמים
5463238 - 03 ורקסו אולג
5463239 - 03 פרחי גן עדן