מספר טלפון


5463241 - 03 מרסל שבץ
5463243 - 03 סבולדש חוה
5463244 - 03 קריתי מרדכי
5463246 - 03 פרץ גיטה
5463247 - 03 שפילמן ד"ר עזרא ודורית
5463248 - 03 זלמנוביץ אברהם יעקב
5463249 - 03 לוין אפרים ודבורה