מספר טלפון


5463270 - 03 הורוביץ חנה
5463271 - 03 נגלר יעקב
5463272 - 03 סילבר צבי ואהובה
5463274 - 03 נספח העתונות
5463275 - 03 משעל לימור
5463276 - 03 דקור אורית
5463277 - 03 אורנת תיירות וייצוג
5463278 - 03 הדר שירי
5463279 - 03 כהן יוסף