מספר טלפון


5463581 - 03 גלבורט אברהם
5463582 - 03 זונשיין דוד וארבל רונה
5463583 - 03 דרום הילית
5463584 - 03 שרה כהן
5463585 - 03 זיידמן יוסף ונינה
5463586 - 03 זילבר חיים
5463587 - 03 אל סם" האגודה למלחמה בסמים
5463587 - 03 אגודת אל סם
5463588 - 03 וייץ מרדכי ודינה
5463589 - 03 זהבי עמליה