מספר טלפון


5463660 - 03 וינר אביבה
5463661 - 03 נוי" קרוטמן את בן הרוש תריסי
5463663 - 03 שדסירט רוזי
5463664 - 03 רומנו מירה ומשה
5463666 - 03 סומך משה
5463667 - 03 גטלן אמיל
5463668 - 03 סרפסקי גאולה