מספר טלפון


5463750 - 03 צורי נעמי
5463751 - 03 אריאל אסי
5463752 - 03 רן שלזינגר
5463753 - 03 "אסותא" דיגה משה מכבסה
5463754 - 03 (פקס) נתנאל עפר ואביטל
5463755 - 03 מירון ד"ר מרדכי
5463756 - 03 רובין הרולד וקיני מרים
5463757 - 03 דיזנגוף יסודי
5463757 - 03 "דיזנגוף בי"ס יסודי
5463758 - 03 עמירם יקירה