מספר טלפון


5463790 - 03 רובינשטיין מנחם
5463791 - 03 דוידי עופר
5463792 - 03 צייגר סימה ושרגא
5463794 - 03 חברת מוסדות חינוך תרבות ושיקום שכונות
5463795 - 03 דגן עדנה ואהוד
5463796 - 03 רייכמן סיגלית
5463798 - 03 אפרתי מרדכי וחיה