מספר טלפון


5463841 - 03 יכנס שולמית
5463845 - 03 קמחי נסים ומרגלית
5463846 - 03 כהן חיים וחנה
5463847 - 03 שטייניץ אורי
5463848 - 03 הרשברג משה ונעמי
5463849 - 03 אק אנקר בע"מ