מספר טלפון


5463960 - 03 איריס שטרן
5463961 - 03 קריגר משה ואהובה
5463962 - 03 רביד יצחק
5463963 - 03 לוי עדינה
5463966 - 03 לאה מנדלוביץ
5463967 - 03 דוד אסתר ויצחק
5463968 - 03 דולינגר צבי
5463969 - 03 שרמן מרים