מספר טלפון


5464080 - 03 אמי ששון
5464082 - 03 אהרון חיים ורחל
5464083 - 03 זהר רות ואברהם
5464085 - 03 גרשנזון גרינשפון אלה
5464086 - 03 מרקוביץ חנה
5464088 - 03 שבלי אסתר
5464089 - 03 אקוניס שלמה