מספר טלפון


5464940 - 03 אנגלנדר שרגא
5464941 - 03 ששו רחמים
5464942 - 03 שבת שלומי
5464943 - 03 וידנפלד יהודית
5464944 - 03 ליפשיץ שרה
5464945 - 03 היימן עוזיאלה ותום
5464946 - 03 שבת שלמי
5464947 - 03 בהרי יפה ויעקב
5464948 - 03 מעונה
5464949 - 03 ששו דליה ומשה