מספר טלפון


5464990 - 03 כפרי פרי
5464991 - 03 בס זהבה
5464992 - 03 שירותי טלויס בע"מ מעבדה לטלויזיה ווידאו
5464993 - 03 ברוש אפרים
5464995 - 03 פרום אסתר
5464996 - 03 בראונשטיין טובה ואלכסנדר
5464999 - 03 מלכה עפרה