מספר טלפון


5465260 - 03 שאער חיים
5465261 - 03 וייס חנה
5465263 - 03 קלרשו אנדרי
5465264 - 03 ינקלביץ אלקה
5465266 - 03 גתמון דוד ורות
5465267 - 03 שגב הדס
5465268 - 03 רוזנברג זהבה וזאב