מספר טלפון


5465801 - 03 פלקון אברהם
5465802 - 03 אלטמן חנה
5465804 - 03 קלקס גיל ושרה
5465805 - 03 שרון קרן
5465806 - 03 פיק יוסי ואורית
5465807 - 03 המאווי משה