מספר טלפון


5465830 - 03 אלכסניאן ארמונה
5465831 - 03 מטרופוליס ע י בע"מ
5465832 - 03 לעווענשטיין יוסף ורבקה
5465834 - 03 ספר מיכל
5465835 - 03 גליה וכרמל יוסף אבידן
5465836 - 03 כספי חיה
5465836 - 03 רימון זיוה
5465837 - 03 בן יהודה רינה ושמואל
5465839 - 03 שפירא ירון