מספר טלפון


5466020 - 03 צוריאל יוסף רואה חשבון ודבורה
5466021 - 03 רויזיס צבי ונחמה
5466022 - 03 מנדל שמעון ופרנסיס
5466023 - 03 גולנד ריטה
5466025 - 03 דנאי ניר
5466026 - 03 יוספזון לואיס
5466028 - 03 כרמי אילן
5466029 - 03 וילנר ארטור