מספר טלפון


5466060 - 03 דואק נחמה
5466061 - 03 בית הכנסת ע"ש חג'י יוסף סופר
5466062 - 03 אולשנצקי אדיר ודפנה
5466063 - 03 כרמי סוניה
5466064 - 03 יחזקאל אורלי
5466065 - 03 קופרברג משה
5466066 - 03 ממון בנימין
5466068 - 03 יונוביץ נעמי
5466069 - 03 בנאי אלין