מספר טלפון


5466090 - 03 משה נחשון
5466091 - 03 גורן מלאכי
5466092 - 03 לולה דקניט
5466093 - 03 רביב מאיה ומשה וורוביצ'יק) אמן "באוהאוס")
5466094 - 03 חינו' עירוני אי אס די אן ע ת א
5466095 - 03 לוי זהבה
5466096 - 03 סטניצקי בת שבע
5466097 - 03 ווריטניקובה לריסה
5466098 - 03 בלאו לביא ליאופולד מבקר פנים בנקאי ובלה
5466099 - 03 "סנטרלאב ויינשטיין רון