מספר טלפון


5466270 - 03 ברנדסדורפר אדלה ויעקב
5466271 - 03 בן בסט מרדכי
5466273 - 03 חנס יעקב
5466274 - 03 אהרוני יוחאי ובניו עתיקות קארואן
5466275 - 03 רינה שרון
5466276 - 03 בלוך אורנה
5466278 - 03 רשת חניוני ח י נ מ בע"מ