מספר טלפון


5466340 - 03 'פקס'
5466342 - 03 שי זלאיט
5466344 - 03 זילביגר יוסף
5466346 - 03 טכנולוגיות ישראל אנ די אס
5466347 - 03 הסינית האדומה
5466347 - 03 המסעדה "הסינית האדומה
5466348 - 03 היפופוטם צרפתית
5466348 - 03 היפופוטם בע"מ מסעדה צרפתית
5466349 - 03 יערי עזריאל