מספר טלפון


5466502 - 03 התאחדות עולי רומניה בישראל
5466503 - 03 מרדר מנחם וחנה
5466504 - 03 יבוא ושיווק אופנה בע"מ ורסוס
5466505 - 03 ליכטנשטיין ליפשיץ מרים
5466506 - 03 דביר אהרון ויפה
5466508 - 03 שחמון שי